Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21. 9. 2009 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred  odborovou komisiou v študijnom odbore 5.2.7 Strojárske technológie a materiály, v študijnom programe Strojárske technológie a materiály:

  • na Ústave výrobných technológií obhajoba dizertačnej práce Ing. Miloša Polakoviča s názvom „Simulácia frézovania polguľovou frézou -návrh a vývoj algoritmu".

Školiteľ: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka 

 

  • na Ústave výrobných systémov a aplikovanej mechaniky obhajoba dizertačnej práce Ing. Romana Ružarovského s názvom „Automatizácia montážnych procesov - Metodika projektovania automatizovaných montážnych zariadení".

Školiteľ: prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

 


Vedenie fakulty srdečne blahoželá