Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  24. 11. 2009 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandiek  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 23-07-9 Strojárske technológie a materiály

 

o 9.30 hod. Ing. Jana Moravčíková, téma dizertačnej práce: „Nepriame metódy merania a ich aplikácia vo výrobnej praxi"

 

o 11.30 hod.  Ing. Dagmar Tomaníčková, téma dizertačnej práce „Výskum Abbottových kriviek s ohľadom na rezné pomery a dosahovanú kvalitu povrchu pri sústružení" 

   

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.