Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  3. 12. 2009 o 10.00 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce dennej doktorandky  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Ing. Anety Vozárikovej  v študijnom odbore 5.2.7 Strojárske technológie a materiály.

 

Téma dizertačnej práce: „Vplyv elektromagnetických síl na hliníkové zliatiny"

  

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, m. č. 202.