Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 24. 11. 2009 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce Ing. Jany Moravčíkovej, doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave  pred spoločnou odborovou komisiou  vo  vednom  odbore  23-07-9  Strojárske  technológie  a  materiály,  vedenou  jej

predsedom prof. Ing. Milanom Turňom, PhD.

Názov práce: „Nepriame metódy merania a ich aplikácia vo výrobnej praxi"
Školiteľ: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.

 

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá