Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  8. 12. 2009 o 11.30 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce externého doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Ing. Alojza Barteka  v študijnom odbore 8.3.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

 

Téma dizertačnej práce: „Bezpečnostné zásady v objektoch spoločenského významu"

  

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, m. č. 235.