Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  22. 1. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 23-07-9 Strojárske technológie a materiály

 

o 10.00 hod. Ing. Rastislav Vojtek, téma dizertačnej práce: „Rozbor vybraných metód merania odchýlky kolmosti a ich implementácia do výrobnej praxe"

 

o 11.30 hod.  Ing. Peter Kleinedler, téma dizertačnej práce „Príspevok k teórii merania odchýlky kruhovitosti a jeho aplikácia vo výrobnej praxi"

  

   

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.