Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 8. 12. 2009 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave  Ing. Alojza Barteka,  na Ústave bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva  pred odborovou komisiou v študijnom odbore 8.3.5  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v študijnom programe Integrovaná bezpečnosť.


Názov práce: „Bezpečnostné zásady v objektoch spoločenského významu"


Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Vedenie fakulty srdečne blahoželá