Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  9. 2. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 23-07-9 Strojárske technológie a materiály

 

o 9.00 hod. Ing. Erika Hrušková, téma dizertačnej práce: „Automatizovaný návrh viacvretenových hláv (VVH) na základe technologických parametrov obrábania"

 

o 10.30 hod.  Ing. Marcela Charbulová, téma dizertačnej práce „Vplyv podmienok brúsenia na hodnoty odchýlok tvaru"

  

o 12.00 hod.  Ing. Angela Javorová, téma dizertačnej práce „Pružná montáž v bunkovej výrobe - Implementácia CA systémov do projektovania montážnych buniek"

  

   

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.