Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  27. 1. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 62-90-9 Podnikový manažment

o 8.30 hod. Ing. Branislav Sekera, téma dizertačnej práce: „Využitie exaktných metód v EMS priemyselných podnikov"

o 10.00 hod.  Ing. Štefan Chudoba, téma dizertačnej práce „Návrh uplatnenia princípov sieťového marketingu pre zvyšovanie efektívnosti predaja" 

   

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.