Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 22. 1. 2010 sa na Ústave výrobných technológií uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných  prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred spoločnou odborovou komisiou  vo  vednom  odbore  23-07-9 Strojárske technológie a materiály:

 

Doktorand:  Ing. Rastislav Vojtek

Názov práce: „Rozbor vybraných metód merania odchýlky kolmosti a ich implementácia do výrobnej praxe"
Školiteľ: prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.

 

Doktorand: Ing. Peter Kleinedler

Názov práce: „Príspevok k teórii merania odchýlky kruhovitosti a jeho aplikácia vo výrobnej praxi"

Školiteľ: prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá