Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa  14. 4. 2010 o 11.0 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce externého doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Ing. Petra Knoška  vo vednom odbore 23-07-9 Strojárske technológie a materiály.

Téma dizertačnej práce: „Modelovanie mechanizmov opotrebenia pri trení tuhých telies (Modifikácia Archardovej rovnice)"

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave,  Bottova 23,  m. č. 202.