Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  30. 3. 2010 o 12.00 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce študenta dennej formy doktorandského štúdia Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Ing. Petra Szabóa  v študijnom programe 5.2.52 priemyselné manažérstvo.

Téma dizertačnej práce: „Návrh metodiky rozvoja manažérov v podmienkach multikulturálnych spoločností"

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave,  Paulínska 16,  m. č. 105.