Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 30. 3. 2010 sa uskutočnila úspešná  obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Szabóa, doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo, vedenou jej predsedom prof. Ing. Jozefom Sablikom, CSc.

Názov práce: Návrh metodiky rozvoja manažérov v podmienkach multikulturálnych spoločností
Školiteľ: doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.


Vedenie fakulty srdečne blahoželá.