Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 13. 5. 2010 sa na Ústave výrobných technológií uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných  prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred spoločnou odborovou komisiou  vo  vednom  odbore  23-07-9 Strojárske technológie a materiály:

Doktorandka:  Ing. Dagmar Tomaníčková

Názov práce: „Výskum Abbotových kriviek s ohľadom na rezné pomery a dosahovanú kvalitu povrchu pri sústružení"

Školiteľ: prof. Ing. Zdenko Lipa, CSc.

 

Doktorand: Ing. Róbert Sobota

Názov práce: „Numerická simulácia ubíjania a jej experimentálna verifikácia"

Školiteľ: doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá!