Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  1. 7. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandiek Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov

o 9.00 hod. Ing. Eva Gergelová, téma dizertačnej práce: „Celoživotné vzdelávanie a učiaca sa organizácia"

o 11.00 hod.  Ing. Marianna Koňušíková, téma dizertačnej práce „Tvorba a efektívnosť učebných textov určených pre riadené sebavzdelávanie na stredných školách technického zamerania "

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 147, pavilón Z.