Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  2. 7. 2010 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov

o 9.00 hod. Ing. Jan Prachař, téma dizertačnej práce: „Efektívnosť projektového vyučovania"

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063, pavilón Z.