Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 7. 7. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 38-01-9 Automatizácia a riadenie

o 9.00 hod. Ing. Michal Eliáš, téma dizertačnej práce: „Automatizácia rekonštrukcie 3D modelu z vektorového ortogonálneho záznamu"

o 10.30 hod. Ing. Igor Halenár, téma dizertačnej práce „Zabezpečenie komunikácie riadiacich systémov s využitím neurónových sietí"

o 12.00 hod. Ing. Michal Kebísek, téma dizertačnej práce „Využitie dolovania dát v riadení výrobných procesov"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.