Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 1. 7. 2010 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce Ing. Jany Urdzikovej, doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 39-76-9 Inžinierstvo kvality produkcie, vedenou jej predsedom prof. Ing. Alexandrom Janáčom, CSc.

Názov práce: Návrh metodiky pre zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií v organizáciách na Slovensku
Školiteľ: doc. Ing. Jarmila Šalgovičová, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.