Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied

- 1  miesto odborného asistenta na Katedru telesnej výchovy a športu.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-         vysokoškolské vzdelanie telovýchovného zamerania,

-         vedecká hodnosť PhD., resp. úspešné absolvovanie prijímacieho konania na III. st. štúdia,

-         špecializácia na kondičnú kulturistiku,

-         organizačné schopnosti,

-         pedagogická prax min 5 rokov,

-         publikačná činnosť v odbore,

-         aktívne ovládanie anglického jazyka.

- 1  miesto odborného asistenta na Katedru telesnej výchovy a športu.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-         vysokoškolské vzdelanie telovýchovného zamerania,

-         vedecká hodnosť PhD., resp. prebiehajúce doktorandské štúdium,

-         špecializácia na bojové umenia, príp. bojové hry,

-         organizačné schopnosti,

-         publikačná činnosť v odbore,

-         ovládanie anglického jazyka.

 

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o  vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte  do 10. 8. 2010  na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. V prípade interných zamestnancov k prihláške stačí pripojiť zoznam publikačnej a výskumnej činnosti a aktuálny profesijný životopis.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.                           

   

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty