Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied

- 1  miesto odborného asistenta na Katedru humanitných vied.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-         vysokoškolské vzdelanie filozofického smeru,

-         vedecká hodnosť PhD.,

-         organizačné schopnosti,

-         pedagogická prax min 5 rokov,

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

-         aktívne ovládanie anglického jazyka.

 

- 1  miesto odborného asistenta na Katedru humanitných vied.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-         vysokoškolské vzdelanie sociologického smeru,

-         vedecká hodnosť PhD.,

-         organizačné schopnosti,

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

-         aktívne ovládanie anglického jazyka.

 

- 1  miesto odborného asistenta na Katedru inžinierskej pedagogiky a psychológie.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-         vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

-         vedecká hodnosť PhD.,

-         organizačné schopnosti,

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

-         aktívne ovládanie anglického jazyka.

 

Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva

- 1 miesto odborného asistenta

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

-         vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

-         vedecká hodnosť PhD.,

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

-         pedagogická prax,

-         znalosť anglického jazyka.

 

Detašované pracovisko v Komárne

- 1 miesto odborného asistenta

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

-         vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

-         vedecká hodnosť PhD.,

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

-         pedagogická prax,

-         znalosť anglického jazyka.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte   do 3. 9. 2010 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. V prípade interných zamestnancov k prihláške stačí pripojiť zoznam publikačnej a výskumnej činnosti a aktuálny profesijný životopis.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty