Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

vedúca/vedúci Odboru ekonomických a správnych činností 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

- vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo technického zamerania,

- riadiaca prax,

- dynamika a kreativita v rozhodovaní,

- organizačné schopnosti,

- znalosť anglického jazyka.

Uchádzači o funkciu vedúcej/vedúceho predložia pri pohovore víziu ďalšieho rozvoja Odboru ekonomických a správnych činností. Informácie pre vypracovanie vízie ďalšieho rozvoja poskytne Personálny a organizačný odbor.

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom a overenými dokladmi o  vzdelaní posielajte do 21. 10. 2010  na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty