Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 11.11.2010 sme na pôde Materiálovotechnologickej fakulty privítali prof. MUDr. Andreja Černáka, DrSc., ktorý bol hosťom a prednášateľom v rámci štvrtkového popoludnia Dies Iovis Occursus. Úvod stretnutia spestril tromi skladbami žiak Základnej umeleckej školy v Trnave. Prednáška pána profesora Černáka na tému Oftalmológia – atraktívny medicínsky odbor, bola obohatená realistickými videoukážkami očných operácií. Dozvedeli sme sa tiež o častých poruchách zraku človeka a možnostiach diagnostiky a prevencie rôznych zrakových ochorení.

Po prednáške nasledovala diskusia bohatá na otázky zo strany poslucháčov, na ktoré pán profesor výstižne odpovedal.

Záver prednášky patril úprimnému poďakovaniu pánovi profesorovi nielen zo strany moderátora popoludnia pána Ing. Milana Petráša, PhD., ale aj od ostatných poslucháčov prednášky.

Fotogaléria