Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

-  miesto odborného asistenta  na výučbu predmetov Matematika I., Matematika II.  Aplikovaná matematika a Pokročilé internetové technológie

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výučbu matematiky a programovacích jazykov,

- vedecká hodnosť PhD. resp. prebiehajúce doktorandské štúdium,

- zručnosti v práci so systémom MATLAB

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- znalosť anglického jazyka.

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte do 13. 12. 2011 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. V prípade interných zamestnancov k prihláške stačí pripojiť aktuálny profesijný životopis.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.       

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty