Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa:

Ústav materiálov

- 1 miesto odborného asistenta na výučbu materiálovo-technologických predmetov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore,
  • vedecká hodnosť PhD. resp. odovzdaná dizertačná práca,
  • kvalifikačná spôsobilosť vyučovať materiálovo-technologické predmety,
  • skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikačná činnosť,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o  vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte  do 19. 4. 2012  na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.                               

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty