Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Tento adresár obsahuje 4 základné položky:

kalendarium udalosti videozaznamy

K bodu 1: kalendárium - avizuje pripravované podujatia a akcie na fakulte. Do tohto zoznamu zaraďuje pripravovanú akciu Oddelenie Public relations.

K bodu 2: udalosti - spracováva Oddelenie Public relations v mesačných prehľadoch diania na fakulte.

K bodu 4: videozáznamy - poskytujú nahrávky z podujatí a približujú virtuálny pohľad na MTF

Poznámka:  MTF STU prezentuje podujatia, ktoré organizuje, resp. spoluorganizuje.

Na podujatí môže byť vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk) a môže byť použitá na propagačné účely fakulty -v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.