Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Tento adresár obsahuje 4 základné položky:

kalendarium udalosti konferencie videozaznamy

K bodu 1: kalendárium - avizuje pripravované podujatia a akcie na fakulte. Do tohto zoznamu môžu určení zodpovední pracovníci za zverejnenie informácií na hlavnej stránke web (t.z. vedenie, riaditelia ústavov, vedúci odborov) priamo nahlasovať a dať na vedomie termín a názov podujatia pre včasné upozornenie na dôležitú akciu.

K bodu 2: udalosti - spracováva oddelenie Public relations v mesačných prehľadoch diania na fakulte.

K bodu 3: konferencie - poskytujú bližšie informácie o konferenciách, seminároch, ktoré sa konajú na pôde fakulty, resp. ktoré fakulta organizuje (spoluorganizuje).

K bodu 4: videozáznamy - poskytujú nahrávky z podujatí fakulty, resp. ktoré fakulta organizuje (spoluorganizuje).

Poznámka:  MTF STU prezentuje podujatia, ktoré organizuje, resp. spoluorganizuje. V súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený, požiadajte vedúcu odboru poznatkového manažmentu o odstránenie zo záznamov, alebo fotodokumentácií.