Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznam o úspešných obhajobách dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave: 


Dátum: 11. 7. 2012

Miesto: Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Študijný program: výrobné zariadenia a systémy

 

Doktorand : Ing. Radovan Holubek
Názov práce: Automatická výmena chápadiel v inteligentných montážnych systémoch
Školiteľka: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.


Doktorand : Ing. Peter Kerak
Názov práce: Inteligentné upínacie systémy
Školiteľka: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.

 

Doktorandka : Ing. Jarmila Oravcová
Názov práce: Návrh a overenie metodického postupu návrhu čeľustí upínacích zariadení pre technologické operácie
Školiteľ: doc. Ing. Peter Košťál, PhD. 


Dátum: 16. 7. 2012

Miesto: Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

Študijný program: priemyselné manažérstvo

 

Doktorandka : Ing. Zuzana Betinová
Názov práce: Návrh metodického postupu zavedenia Talent Manažmentu pre priemyselné podniky na Slovensku
Školiteľka: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.


Doktorandka : Ing. Kristína Koltnerová
Názov práce: Návrh metodiky personálneho plánovania v podmienkach priemyselných podnikov na Slovensku
Školiteľka: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.

 

Doktorandka : Ing. Jana Samáková
Názov práce: Návrh metodiky riadenia projektovej komunikácie ako nástroj zvyšovania kvality projektov v priemyselných podnikoch na Slovensku
Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.

 

Doktorandka : Ing. Andrea Drozdová
Názov práce: Návrh systému účtovného manažmentu v malých a stredných podnikoch
Školiteľka: doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.

 

Doktorandka : Ing. Petra Hodulíková
Názov práce: Návrh využitia controllingu ako nástroja riadenia holdingového zoskupenia podnikov
Školiteľka: doc. Ing. Jana Šnircová, CSc.

 

Doktorandka : Ing. Andrea Andrašová
Názov práce: Návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti investícií v intenciách spoločensky zodpovedného podnikania
Školiteľ: doc. Ing. Bartolomej Hajnik, PhD.


Dátum: 17. 7. 2012

Miesto: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava

Študijný program: materiálové inžinierstvo

 

Doktorandka : Ing. Jana Harnúšková
Názov práce: Stabilizácia taveniny na prípravu penových kovov
Školiteľ: Dr. Ing. František Simančík

Doktorand : Ing. Peter Krížik
Názov práce: Možnosti zvyšovania modulu pružnosti hliníkových profilov
Školiteľ: Dr. Ing. František Simančík

 

Doktorandka : Ing. Lucia Senčeková
Názov práce: Mo/Mo - silicide composites prepared by liquid silicon infiltration
Školiteľ: Ing. Karol Iždinský, PhD. 

 


Dátum: 18. 7. 2012

Miesto: Ústav materiálov

Študijný program: materiálové inžinierstvo

 

Doktorandka : Ing. Katarína Bártová
Názov práce: Vplyv expozičných podmienok na stabilitu fáz a koróznu odolnosť legovaných ocelí
Školiteľka: doc. Ing. Mária Dománková, PhD.

Doktorand : Ing. Marián Drienovský
Názov práce: Development and complex structural and mechanical characterization of lead-free solders with additions of rare earth elements
Školiteľ: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.

 


Dátum: 19. 7. 2012

Miesto: Ústav výrobných technológií

Študijný program: strojárske technológie a materiály

 

Doktorandka: Ing. Monika Koleňáková
Názov práce: Bezolovnaté spájky pre vyššie aplikačné teploty
Školiteľ : prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá