Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10. decembra 2012 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila už štvrtá prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ MATADOR Holding, a.s. a absolvent Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave (dnes Slovenskej technickej univerzity v Bratislave). Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD. oboznámil s transformáciou gumárenskej spoločnosti na strojársku a podmienkami zabezpečenia jej konkurencieschopnosti. Zaujímavosťou boli aj informácie o prognózach a cieľoch spoločnosti MATADOR Holding, a.s. Zároveň prezentoval aj zaujímavé myšlienky o tom, ako je dôležité podporovať výskum a vývoj na Slovensku a neustále vzdelávanie študentov v oblastiach nevyhnutných pre prax. Veľmi podstatnou a dôležitou časťou bolo vyzdvihnutie prepojenia praxe a teórie - priemyslu a vzdelávania. Na záver prednášky bola pre poslucháčov pripravená diskusia, kde sa mali možnosť opýtať na to, čo ich najviac zaujalo.

Ďakujeme Vám za účasť!

Fotogaléria

Vypracovala: Veronika Videnová, Martina Jakábová