Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Včerajší deň sa na MTF STU niesol v duchu prijatia hostí z Széchenyi István University Győr, Maďarsko a Univerzity v Maribore, Slovinsko. Kolegov na pôde fakulty privítala prodekanka pre vnútorné vzťahy a PR doc. Ing. Helena Vidová, PhD. a prodekan pre zahraničné vzťahy, vedu a výskum prof. Ing. Peter Grgač, CSc. Za ústav Priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality stretnutie iniciovala Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD. a jeho vedenie zastupovala doc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD. Stretnutia sa rovnako zúčastnil vedúci Detašovaného pracoviska v Komárne Ing. Peter Szabó, PhD.

Spoločné rokovanie bolo zamerané na predstavenie partnerských univerzít a na nastolenie oblastí budúcej možnej spolupráce. Ďalšia časť bola venovaná prezentácii univerzít študentom a ich pozvánke participovať na spoločných projektoch v rámci programu Erazmus. Prezentácia kolegov z Maďarska na tému "Learning by doing", predstavila hravou formou koncept výroby automobilu, ktorým sa snažia vysvetliť študentom zákonitosti a obmedzenia procesov prebiehajúcich na výrobných linkách v priemyselných podnikoch.

Fotogaléria