Prejsť na obsah
Dianie na MTF

november 2020

 • 23.11.2020
 • 22.11.2020
 • 20.11.2020
 • 19.11.2020
  • Gaudeamus - boli sme tam "online"

   Veľtrh Gaudeamus prebieha každoročne v Čechách a na Slovensku, konkrétne v Prahe, Brne, Bratislave a v Nitre. Je zameraný najmä na pomaturitné štúdium a na celoživotné vzdelávanie.

    
  • Manažérska komunikácia v medzinárodnej spoločnosti vo virtuálnom svete

   Vážené študentky, vážení študenti,

   pozývame Vás na výberovú prednášku, ktorá sa uskutoční v spolupráci troch univerzít, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta ekonomiky a manažmentu a Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave a Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta.

    
  • MTF STU v médiách

   Prinášame vám obsah najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:

    
  • Podávanie prihlášok na Erasmus+ pre ak.rok 2021/2022

   Milé študentky, milí študenti,

   podávanie prihlášok na Erasmus+ študijný pobyt v akademickom roku 2021/2022 bude na MTF STU prebiehať od 01.12.2020 do 31.01.2021.

    
 • 16.11.2020
 • 15.11.2020
  • 27.11.2020 - Noc výskumníkov

   Dňa 27.11.2020 bude aj napriek posunu termínu (zvyknutí sme na každoročný septembrový piatok) prebiehať 14. ročník Festivalu vedy -  Európska noc výskumníkov 2020, na ktorej sa bude už po ôsmykrát prezentovať aj naša fakulta.  

    
  • 4.12.2020 - Vianočná pomoc MTF (zbierka pre charitu)

   I tento rok organizuje MTF STU pod záštitou dekana prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. zbierku pre sociálne odkázaných ľudí a ľudí bez domova v Trnavskom kraji. Vianočná pomoc MTF bude prebiehať v piatok 4.12.2020 (od 8.00 do 12.00 h) v priestoroch foyer pavilónu T (Ul. J. Bottu 25, Trnava).

    
 • 13.11.2020
 • 11.11.2020
  • TVT – Zaujímavosti vo vede

   Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

    
  • TVT - Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi

   Chceli sme vám ukázať viac o  technológiách iónových zväzkov, alebo  príprave materiálov, ktoré nájdu uplatnenie v rôznych aplikáciách napr. automobilového priemyslu, optike, elektrotechnike, fotovoltaike, príp. špecifických technológiách displejov, výrobných technológiách, informačných a komunikačných technológiách, optike, senzorike.

    
 • 10.11.2020
 • 06.11.2020
 • 05.11.2020
  • Rozhodnutie rektora o zrušení rektorského voľna

   V súvislosti s prerušením prezenčnej metódy vzdelávania na Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) a prebiehajúcou dištančnou metódou vzdelávania z dôvodu predchádzania výskytu a šírenia ochorenia COVID-19, na základe súhlasu dekanov väčšiny fakúlt STU a v súlade s článkom 8 bod 5 Študijného poriadku STU v znení jeho dodatkov číslo 1 a 2 rektor STU R U Š Í dňa 16. novembra 2020 REKTORSKÉ VOĽNO,

    
 • 03.11.2020
  • MTF STU v médiách

   Prinášame vám obsah najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: