Prejsť na obsah
členovia akademického senátu

funkčné obdobie 2018 - 2022.

 

Predseda AS MTF STU:

doc. Ing. Milan Naď, CSc.

 

Predseda Zamestnaneckej časti:

doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.

 

Predseda Študentskej časti:

Marián Pavlík

 

Zamestnanecká časť:

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.                                                       
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.                                               
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.                                                                                
Ing. Pavol Noga, PhD.                                                           
RNDr. Pavol Priputen, PhD.  
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.                                                            
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.                                         
Ing. Peter Szabó, PhD.                        
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.                        
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.

  

Študentská časť:

Marek Dúcky
Veronika Dvoršťáková
Bc. Miroslava Fačková
Karolína Froncová
Ing. Lucia Stupavská
Jozef Vivodík