Prejsť na obsah
Členstvo 2008

 

 

Názov organizácie

Typ organizácie

Členstvo

Meno člena

Funkcia člena

Doba členstva

Jednota slovenských matematikov a fyzikov 

domáca 

individuálne 

Ing. Viera Trnovcová, CSc. 

rádový člen 

01.01.1970 - 31.12.2050

Slovenská fyzikálna spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Ing. Viera Trnovcová, CSc. 

rádový člen 

01.01.1970 - 31.12.2050

Slovenská vedecko technická spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Doc. Ing. Milan Borovička, CSc. 

rádový člen 

01.01.1975 - 31.12.2050

Slovenská biologická spoločnosť pri SAV 

domáca 

individuálne 

RNDr. Miroslav Rusko 

rádový člen 

01.01.1979 - 31.12.2050

International Tribology Society - Medzinár. tribologická spoločnosť 

zahraničná 

individuálne 

Prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc. 

viceprezident 

01.01.1985 - 31.12.2050

STS VTS - Slovenská tribologická spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc. 

predseda 

01.01.1985 - 31.12.2050

STS VTS - Slovenská zváračská spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc. 

predseda 

01.01.1985 - 31.12.2050

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV 

domáca 

individuálne 

doc. Ing. Jozef Janovec, DrSc. 

rádový člen 

01.01.1986 - 01.07.2050

Slovenská akustická spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Ing. Tibor Nánasi, CSc. 

rádový člen 

01.01.1988 - 31.12.2050

Slovenská zváračská spločnosť 

domáca 

individuálne 

Ing. Helena Kraváriková, PhD. 

rádový člen 

01.01.1988 - 31.12.2050

Medzinárodný zváračský inštitút IIW 

zahraničná 

individuálne 

Prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc. 

reprezentant Slovenska 

01.01.1990 - 31.12.2050

Spoločnosť pre Dejiny vedy a techniky pri ZSVTS 

domáca 

individuálne 

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. 

člen rady 

01.01.1991 - 01.07.2050

Spoločnosť pre Dejiny vedy a techniky pri ZSVTS 

domáca 

individuálne 

Ing. Katarína Tináková, PhD. 

rádový člen 

01.01.1991 - 01.07.2050

Spoločnosť pre Dejiny vedy a techniky pri ZSVTS 

domáca 

individuálne 

prof. Ing. Dušan Driensky, CSc. 

člen rady 

31.01.1991 - 01.07.2050

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy 

domáca 

individuálne 

Ing. Štefan Svetský 

člen výboru 

01.01.1992 - 31.12.2008

Slovenská zváračská spoločnosť 

domáca 

individuálne 

doc. Ing. Milan Marônek, PhD. 

rádový člen 

01.01.1993 - 01.07.2050

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV 

domáca 

individuálne 

doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. 

tajomník 

01.01.1993 - 01.07.2050

Slovenská zváračská spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Ing. Erika Hodúlová 

rádový člen 

01.01.1993 - 30.12.2050

Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie 

domáca 

individuálne 

Prof. Ing. Koloman Ulrich, CSc. 

rádový člen 

01.01.1993 - 31.12.2050

Slovenská zváračská spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Ing. Vladimír Púčik 

rádový člen 

01.01.1993 - 31.12.2050

Medzinárodný zváračský inštitút IIW 

zahraničná 

individuálne 

Prof. Ing. Koloman Ulrich, CSc. 

člen komisie 

01.01.1993 - 31.12.2050

Slovenská zváračská spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Prof. Ing. Koloman Ulrich, CSc. 

rádový člen 

01.01.1993 - 31.12.2050

Slovenská zváračská spločnosť 

domáca 

individuálne 

Ing. Pavel Kovačócy, PhD. 

rádový člen 

01.01.1993 - 31.12.2050

Slovenská národná akreditačná spoločnosť SNAS 

domáca 

individuálne 

prof. Ing. Karol Balog, PhD. 

člen komisie 

01.01.1994 - 01.07.2050

Slovenský ústav technickej normalizácie TK 17 

domáca 

individuálne 

Prof. Ing. Karol Balog, PhD. 

rádový člen 

01.01.1994 - 31.12.2050

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství TU Ostrava 

zahraničná 

individuálne 

Prof. Ing. Karol Balog, PhD. 

rádový člen 

01.01.1994 - 31.12.2050

Minerals, Metals and Materials Society 

zahraničná 

individuálne 

doc. Ing. Jozef Janovec, DrSc. 

rádový člen 

01.01.1995 - 01.07.2050

Asociácia inžinierov mechanických telies 

zahraničná 

individuálne 

Prof. Ing. Štefan král, CSc. 

rádový člen 

01.01.1995 - 31.12.2050

Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie 

domáca 

individuálne 

Mgr. Jozef Krajčovič, PhD. 

rádový člen 

01.01.1995 - 31.12.2050

Asociácia inžinierov mechanických telies 

domáca 

individuálne 

Doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc. 

rádový člen 

01.01.1995 - 31.12.2050

technická komisia 21 SÚTN Bratislava 

domáca 

individuálne 

Ing. Tibor Nánasi, CSc. 

rádový člen 

01.01.1995 - 31.12.2050

DAAAM 

zahraničná 

individuálne 

Prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. 

člen rady 

01.01.1995 - 31.12.2050

International Informatization Academy 

zahraničná 

individuálne 

Prof. Ing. Štefan Král, CSc. 

rádový člen 

01.01.1995 - 31.12.2050

International Informatization Academy 

zahraničná 

individuálne 

Doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc. 

rádový člen 

22.02.1995 - 31.12.2050

Technická normalizačná komisia č. 76 

domáca 

individuálne 

Ing. Štefan Svetský 

predseda 

01.01.1996 - 30.12.2008

Intgernationale Gesellschaft fur Ingenierpädagogik - IGIP 

zahraničná 

individuálne 

prof. Ing. Dušan Driensky, CSc. 

rádový člen 

01.01.1996 - 01.07.2050

Intgernationale Gesellschaft fur Ingenierpädagogik - IGIP 

zahraničná 

individuálne 

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. 

rádový člen 

01.01.1997 - 01.07.2050

Slovenská chemická spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Ing. Richard Kuracina, PhD. 

rádový člen 

01.01.1997 - 01.07.2050

Intgernationale Gesellschaft fur Ingenierpädagogik - IGIP 

zahraničná 

individuálne 

Ing. Katarína Tináková, PhD. 

rádový člen 

01.01.1997 - 01.07.2050

Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV 

domáca 

individuálne 

RNDr. Miroslav Rusko 

rádový člen 

01.01.1997 - 31.12.2050

Slovenský plynárenský a naftový zväz 

domáca 

inštitucionálne 

 

rádový člen 

23.10.1997 - 31.12.2050

International Union of Crystallography 

zahraničná 

individuálne 

doc. Ing. Jozef Janovec, DrSc. 

rádový člen 

01.01.1998 - 01.07.2050

Slovenská fyzikálna spoločnosť 

domáca 

individuálne 

doc. Ing. Marián Kubliha, PhD. 

rádový člen 

01.01.1998 - 01.07.2050

Jednota slovenských matematikov a fyzikov 

domáca 

individuálne 

Mgr. Ondrej Bošák 

rádový člen 

01.01.1998 - 01.07.2050

Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS 

domáca 

individuálne 

Ing. Katarína Tináková, PhD. 

podpredseda 

01.01.1998 - 01.07.2050

European Physical Society 

zahraničná 

individuálne 

doc. Ing. Marián Kubliha, PhD. 

rádový člen 

01.01.1998 - 31.12.2050

Informačá spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 

domáca 

individuálne 

RNDr. Mária Mišútová, PhD. 

rádový člen 

01.09.1998 - 31.12.2050

Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS 

domáca 

individuálne 

Ing. Katarína Krelová, PhD. 

rádový člen 

01.01.1999 - 01.07.2050

ASR Asociácia rusistov Slovenska 

domáca 

individuálne 

PaedDr. Dagmar Rusková 

rádový člen 

01.01.1999 - 01.07.2050

Asociácia rozvoja požiarnej ochrany Slovenska 

domáca 

individuálne 

Prof. Ing. Karol Balog, PhD. 

viceprezident 

01.01.1999 - 31.12.2050

DAAAM Slovensko 

domáca 

individuálne 

Prof. Ing. Jozef Peterka, PhD. 

rádový člen 

01.01.1999 - 31.12.2050

Osterrliche ingenieur und architekten verein 

zahraničná 

individuálne 

prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. 

rádový člen 

01.01.2000 - 01.07.2050

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV 

domáca 

individuálne 

Ing. Mária Hudáková, PhD. 

rádový člen 

01.01.2000 - 01.07.2050

Technická komisia 11 SUTN Bratislava 

domáca 

individuálne 

prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc. 

rádový člen 

01.01.2000 - 01.07.2050

SUNG-Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska 

domáca 

individuálne 

PaedDr. Anna Reháková 

rádový člen 

01.01.2000 - 01.07.2050

Slovenská asociácia strojných inžinierov 

domáca 

individuálne 

prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. 

rádový člen 

01.01.2000 - 01.07.2050

Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS 

domáca 

individuálne 

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. 

rádový člen 

01.01.2000 - 01.07.2050

Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS 

domáca 

individuálne 

prof. Ing. Dušan Driensky, CSc. 

predseda 

01.01.2000 - 01.07.2050

Společnost pro obráběcí stroje 

zahraničná 

individuálne 

Ing. Peter Košťál, PhD. 

rádový člen 

01.01.2000 - 01.07.2050

European Physical Society 

zahraničná 

individuálne 

Ing. Viera Trnovcová, CSc. 

rádový člen 

01.01.2000 - 01.07.2050

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV 

domáca 

individuálne 

Ing. Viktória Sedlická 

rádový člen 

01.01.2000 - 01.07.2050

Slovenská zváračská spoločnosť 

domáca 

individuálne 

doc. Ing. Roman Koleňák, PhD. 

podpredseda 

01.01.2000 - 01.07.2050

Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS 

domáca 

individuálne 

doc. PhDr. Ing. Jan Kostelník, PhD. 

rádový člen 

01.01.2000 - 01.07.2050

Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS 

domáca 

individuálne 

Ing. Ľubica Vašková, PhD. 

rádový člen 

01.01.2000 - 01.07.2050

slovenská pedag. spoločnosť pri SAV 

domáca 

individuálne 

doc. PhD.r. Viliam Končal, PhD. 

rádový člen 

01.01.2000 - 01.07.2050

Czech and Slovak Crystallographic Association 

zahraničná 

individuálne 

doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. 

rádový člen 

01.01.2000 - 01.07.2050

Spoločnost pro obráběcí stroje 

zahraničná 

individuálne 

prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. 

rádový člen 

01.01.2000 - 01.07.2050

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV 

domáca 

individuálne 

PaedDr. Ľubomír Holkovič, PhD. 

člen výboru 

01.01.2000 - 01.07.2050

Sekcia výrobných strojov a náradia SOPK 

domáca 

individuálne 

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. 

člen výboru 

01.01.2000 - 31.12.2050

Společnost pro obráběcí stroje Praha 

zahraničná 

individuálne 

prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. 

rádový člen 

01.01.2000 - 31.12.2050

Medzinárodný zváračský inštitút IIW 

zahraničná 

individuálne 

Prof. Ing. Karol Balog, PhD. 

rádový člen 

01.01.2000 - 31.12.2050

Odborná skupina pre chémiu a fyziku tuhých látok 

domáca 

individuálne 

doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. 

člen výboru 

01.01.2001 - 01.07.2050

Asociácia proces orientovanej psychoterapie 

domáca 

individuálne 

Mgr. Silvester Sawicki, PhD. 

rádový člen 

01.01.2001 - 01.07.2050

CASAJC-Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na VŠ 

zahraničná 

individuálne 

Mgr. Gabriela Waleková 

tajomník 

01.01.2001 - 01.07.2050

Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok 

domáca 

individuálne 

RNDr. Mária Behúlová, CSc. 

rádový člen 

01.01.2001 - 31.12.2050

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku 

domáca 

inštitucionálne 

 

rádový člen 

01.01.2001 - 31.12.2050

European Acoustical Association 

zahraničná 

individuálne 

Ing. Tibor Nánasi, CSc. 

rádový člen 

01.01.2001 - 31.12.2050

The Czechoslovak Association for Crystal Growth 

zahraničná 

individuálne 

RNDr. Mária Behúlová, CSc. 

rádový člen 

01.01.2001 - 31.12.2050

Slovenská akustická spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Ing. Milan Naď, CSc. 

rádový člen 

01.01.2001 - 31.12.2050

Asociácia školských psychológov 

domáca 

individuálne 

Mgr. Silvester Sawicki, PhD. 

rádový člen 

31.01.2001 - 01.07.2050

Americká zváračská spoločnosť 

zahraničná 

individuálne 

prof. Ing. Milan Turňa, PhD. 

rádový člen 

01.01.2002 - 31.12.2010

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV 

domáca 

individuálne 

doc. PhDr. Ing. Jan Kostelník, PhD. 

rádový člen 

01.01.2002 - 01.07.2050

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV 

domáca 

individuálne 

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. 

rádový člen 

01.01.2002 - 01.07.2050

Slovenská zváračská spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Ing. Ladislav Pavlovič 

rádový člen 

01.01.2002 - 01.07.2050

SUNG-Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska 

domáca 

individuálne 

Mgr. Dušan Fedič 

rádový člen 

01.01.2002 - 01.07.2050

Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS 

domáca 

individuálne 

Ing. Eva Tóblová 

rádový člen 

01.01.2002 - 01.07.2050

Intgernationale Gesellschaft fur Ingenierpädagogik - IGIP 

zahraničná 

inštitucionálne 

KIPP 

reprezentant Slovenska 

01.01.2002 - 01.07.2050

Slovenská astronomická spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Mgr. Andrej Dobrotka 

rádový člen 

01.01.2002 - 31.12.2050

Občianske združenie UMBRA 

domáca 

individuálne 

RNDr. Maroš Sirotiak 

predseda 

01.01.2002 - 31.12.2050

Slovenská apoločnosť pre mechaniku pri SAV 

domáca 

individuálne 

Doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc. 

člen výboru 

01.01.2002 - 31.12.2050

CVC Working Group Integral 

zahraničná 

individuálne 

Mgr. Andrej Dobrotka 

rádový člen 

01.01.2002 - 31.12.2050

Slovenská strojárska spoločnosť 

domáca 

individuálne 

prof. Ing. Jozef Bača, CSc. 

rádový člen 

01.01.2002 - 31.12.2050

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV 

domáca 

individuálne 

Ing. Katarína Tináková, PhD. 

rádový člen 

02.01.2002 - 01.07.2050

Slovenská obchodná a priemyselná komora 

domáca 

inštitucionálne 

 

rádový člen 

06.02.2002 - 31.12.2050

Slovenská akadémia inžinierskych vied 

domáca 

individuálne 

Doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc. 

člen výboru 

18.04.2002 - 31.12.2050

CASAJC-Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na VŠ 

zahraničná 

individuálne 

PaedDr. Dagmar Rusková 

rádový člen 

01.01.2003 - 01.07.2050

CASAJC-Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na VŠ 

zahraničná 

individuálne 

Mgr. Dušan Fedič 

rádový člen 

01.01.2003 - 01.07.2050

CASAJC-Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na VŠ 

zahraničná 

individuálne 

Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. 

rádový člen 

01.01.2003 - 01.07.2050

CASAJC-Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na VŠ 

zahraničná 

individuálne 

Mgr. Juraj Miština 

rádový člen 

01.01.2003 - 01.07.2050

CASAJC-Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na VŠ 

zahraničná 

individuálne 

PaedDr. Dagmar Rusková 

rádový člen 

01.01.2003 - 01.07.2050

Slovenská fyzikálna spoločnosť 

domáca 

individuálne 

prof. RNDr. Milan Ožvold, CSc. 

rádový člen 

01.01.2003 - 01.07.2050

Slovenská obchodná a priemyselná komora 

domáca 

individuálne 

Doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. 

rádový člen 

01.01.2003 - 31.12.2050

Česká svářecká společnost 

zahraničná 

individuálne 

prof. Ing. Milan Turňa, PhD. 

rádový člen 

01.01.2003 - 31.12.2050

Slovenská fyzikálna spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Mgr. Andrej Dobrotka 

rádový člen 

01.01.2003 - 31.12.2050

Strojárstvo SR 

domáca 

individuálne 

Prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. 

rádový člen 

01.01.2003 - 31.12.2050

Slovenská zváračská spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Ing. Marián Kasala 

rádový člen 

01.01.2003 - 31.12.2050

Asociácia slovenských univerzít tretieho veku 

domáca 

individuálne 

Doc. Ing. Ivan Beránek, CSc. 

viceprezident 

01.01.2003 - 31.12.2050

OIAV - ÖSTERREICHISCHER INGENIEUR - UND ARCHITEKTEN - VEREIN 

zahraničná 

individuálne 

prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. 

rádový člen 

01.01.2003 - 31.12.2050

Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku 

domáca 

individuálne 

RNDr. Mária Mišútová, PhD. 

rádový člen 

01.12.2003 - 31.12.2050

Medzinárodná spoločnosť pre geometriu a grafiku 

zahraničná 

individuálne 

RNDr. Mária Mišútová, PhD. 

rádový člen 

01.12.2003 - 31.12.2050

National consortium for the European network of reference and expertise in vocational education and training, Slovakia-CEDEFOP 

zahraničná 

individuálne 

Ing. Katarína Krelová, PhD. 

rádový člen 

01.01.2004 - 01.07.2050

CASAJC-Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na VŠ 

zahraničná 

individuálne 

PhDr. Emília Mironovová 

rádový člen 

01.01.2004 - 01.07.2050

European Physical Society 

domáca 

individuálne 

Ing. Róbert Riedlmajer, PhD. 

rádový člen 

01.01.2004 - 01.07.2050

National consortium for the European network of reference and expertise in vocational education and training, Slovakia-CEDEFOP 

zahraničná 

individuálne 

doc. Ing. roman Hrmo, PhD. 

rádový člen 

01.01.2004 - 01.07.2050

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV 

domáca 

individuálne 

Ing. Lýdia Trnková, PhD. 

rádový člen 

01.01.2004 - 01.07.2050

National consortium for the European network of reference and expertise in vocational education and training, Slovakia-CEDEFOP 

zahraničná 

individuálne 

Mgr. Silvester Sawicki, PhD. 

rádový člen 

01.01.2004 - 01.07.2050

Klub stráže prírody 

domáca 

individuálne 

RNDr. Maroš Sirotiak 

predseda 

01.01.2004 - 31.12.2050

Slovenský ústav technickej normalizácie TK 72 

domáca 

individuálne 

RNDr. Miroslav Rusko 

rádový člen 

01.01.2004 - 31.12.2050

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV 

domáca 

individuálne 

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. 

rádový člen 

01.01.2004 - 31.12.2050

Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku 

domáca 

individuálne 

Ing. Marián Kasala 

rádový člen 

01.01.2004 - 31.12.2050

Mensa Slovensko 

domáca 

individuálne 

Mgr. Marcel Abas, PhD. 

rádový člen 

01.01.2004 - 31.12.2050

Slovenská metrologická spoločnosť 

domáca 

individuálne 

doc. Ing. Augustín Görög, PhD. 

rádový člen 

02.01.2004 - 31.12.2050

Slovenská fyzikálna spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Ing. Róbert Riedlmajer, PhD. 

rádový člen 

31.03.2004 - 31.03.2050

Technická komisia 68 SUTN Bratislava 

domáca 

individuálne 

Ing. Milan Naď, CSc. 

rádový člen 

06.04.2004 - 31.12.2050

Technická komisia 81 SÚTN Bratislava 

domáca 

individuálne 

Doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc. 

rádový člen 

21.04.2004 - 31.12.2050

Technická komisia 57 SÚTN Bratislava 

domáca 

individuálne 

Doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc. 

rádový člen 

21.04.2004 - 31.12.2050

technická komisia 58 SÚTN Bratislava 

domáca 

individuálne 

Doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc. 

rádový člen 

21.04.2004 - 31.12.2050

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch 

domáca 

individuálne 

doc. Ing. Viktor Tittel, CSc. 

rádový člen 

01.08.2004 - 31.12.2050

Výbor jadrovej bezpečnosti VYZ 

domáca 

individuálne 

Prof. Ing. Milan turňa, PhD. 

člen výboru 

01.01.2005 - 31.12.2008

Medzinárodný zváračský inštitút IIW 

zahraničná 

individuálne 

doc. Ing. Roman Koleňák, PhD. 

rádový člen 

01.01.2005 - 01.07.2050

Slovenská asociácia strojných inžinierov 

domáca 

individuálne 

Ing. Peter Košťál, PhD. 

rádový člen 

01.01.2005 - 01.07.2050

Slovenská asociácia strojných inžinierov 

domáca 

individuálne 

Ing. František Pecháček, PhD. 

rádový člen 

01.01.2005 - 01.07.2050

Medzinárodný zváračský inštitút IIW 

zahraničná 

individuálne 

doc. Ing. Milan Marônek, PhD. 

rádový člen 

01.01.2005 - 01.07.2050

International Union of Crystallography 

zahraničná 

individuálne 

Ing. Viera Trnovcová, CSc. 

rádový člen 

01.01.2005 - 31.12.2050

International Society for Solid State Ionics 

zahraničná 

individuálne 

Ing. Viera Trnovcová, CSc. 

rádový člen 

01.01.2005 - 31.12.2050

technická komisia 21 SÚTN Bratislava 

domáca 

individuálne 

Ing. Milan Naď, CSc. 

rádový člen 

27.09.2005 - 31.12.2050

Slovenská sociologická spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Mgr. Marek Mocker 

rádový člen 

01.01.2006 - 01.07.2050

Intgernationale Gesellschaft fur Ingenierpädagogik - IGIP 

zahraničná 

individuálne 

Ing. Katarína Krelová, PhD. 

rádový člen 

01.01.2006 - 01.07.2050

Slovenská sociologická spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Mgr. Martin Hric 

rádový člen 

01.01.2006 - 01.07.2050

Česká společnost pro nové materiály a technologie 

zahraničná 

individuálne 

doc. Ing. Pavel Kovačócy, PhD. 

rádový člen 

01.01.2006 - 31.12.2050

Klub mladých sociológov 

domáca 

individuálne 

Mgr. Martin Hric 

rádový člen 

31.01.2006 - 01.07.2050

Slovenská fyzikálna spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Mgr. Viera Kaššáková, PhD. 

rádový člen 

01.01.2007 - 01.07.2050

Slovenská fyzikálna spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Ing. Roman Čička, PhD. 

rádový člen 

01.01.2007 - 01.07.2050

European Physical Society 

zahraničná 

individuálne 

Mgr. Ondrej Bošák 

rádový člen 

01.01.2007 - 01.07.2050

Czech and Slovak Crystalographic Association 

zahraničná 

individuálne 

Ing. Maartin Kusý, PhD. 

rádový člen 

01.01.2007 - 01.07.2050

Slovenská fyzikálna spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Mgr. Ondrej Bošák 

rádový člen 

01.01.2007 - 01.07.2050

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV 

domáca 

individuálne 

Ing. Martin Kusý, PhD. 

rádový člen 

01.01.2007 - 01.07.2050

European Physical Society 

zahraničná 

individuálne 

Ing. Roman Čička, PhD. 

rádový člen 

01.01.2007 - 01.07.2050

Slovenská fyzikálna spoločnosť 

domáca 

individuálne 

RNDr. Igor Jančuška, PhD. 

rádový člen 

01.01.2007 - 31.12.2050

slovenská fyzikálna spoločnosť 

domáca 

individuálne 

Mgr. Jozef Krajčovič, PhD. 

rádový člen 

31.01.2007 - 01.07.2050

International Institute of Welding 

zahraničná 

individuálne 

Ing. Erika Hodúlová, PhD. 

rádový člen 

01.05.2007 - 31.12.2050

International Institute of Welding 

zahraničná 

individuálne 

prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.  

člen komisie 

01.05.2007 - 31.12.2050

Redakčná rada strojárstvo 

domáca 

individuálne 

Ing. Štefan Svetský 

rádový člen 

01.01.2008 - 31.12.2008

Slovenská spoločnosť pre kvalitu 

domáca 

inštitucionálne 

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. 

rádový člen 

01.01.2008 - 31.12.2009

Technická normalizačná komisia 

domáca 

individuálne 

prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD. 

rádový člen 

01.01.2008 - 31.12.2050

Společnost pro obráběcí stroje Praha 

domáca 

individuálne 

Ing. Marcela Charbulová 

rádový člen 

01.01.2008 - 31.12.2050

Prvá zváračská, a.s. 

domáca 

individuálne 

prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.  

člen výboru 

01.01.2008 - 31.12.2050

Slovenský ústav tech. normalizácie - TK 76 Korózia a ochrana materiálov proti korózii 

domáca 

individuálne 

Ing. Štefan Václav, PhD. 

rádový člen 

03.06.2008 - 31.12.2050

Slovenský ústav technickej normalizácie - TK 76 Korózia a ochrana materiálov proti korózii 

domáca 

individuálne 

Ing. Peter Pokorný, PhD.  

rádový člen 

03.06.2008 - 31.12.2050