Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Archív aktualít

 • 27.01.2017
 • 24.01.2017
 • 23.01.2017
  • Správa z YounGO
   Dňa 18.01.2017 bol zahájený v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty workshop YounGo Lab.  
 • 19.01.2017
 • 18.01.2017
  • Workshop YounGo Laboratórium
   Dňa 18.1.2017 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave uskutoční workshop YounGo Lab, ktorý je súčasťou projektu Erasmus+ Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth (akronym YounGo)  
 • 16.01.2017
  • Výberové konanie na vedúcich zamestnancov
   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest  
 • 13.01.2017
 • 12.01.2017
 • 11.01.2017
  • Výberové konanie na odborných asistentov
   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:  
  • Výberové konanie na docenta resp. odborného asistenta
   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:  
  • Výberové konanie na odborného asistenta a lektorov
   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov  
  • MTF STU v médiách
   Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:  
  • ELSEVIER databázy
   Science Direct, Scopus, Reaxys a Knovel sú od 1. 1. 2017 neprístupné, nakoľko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zatiaľ nepodpísalo Dohodu o prístupe do uvedených databáz.  
  • Chceš ísť do zahraničia?
   Od 1.12.2016 je otvorené prihlasovanie na mobility Erasmus+ cez Akademický informačný systém na všetkých fakultách STU.  
 • 10.01.2017
  • Oznam o úspešnej obhajobe Ing. Kövér
   Dňa 21. decembra 2016 o 11.00 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.  
 • 03.01.2017
  • Ocenení vedci a profesori STU 2016
   Rektor STU odovzdal v utorok 20. decembra 2016 počas vianočného programu Vysokoškolského umeleckého súboru Technik ocenenia vedcom a profesorom STU.  
  • Motivačný program STU 2016
   Na základe hodnotenia Návrhov na odmenu komisia Motivačného programu STU zhodnotila návrhy a priznala odmeny uvedeným projektom MTF STU v rámci Programu zapájania STU do projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce