Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Archív aktualít

 • 28.02.2017
  • prof. Božek dostal významné ocenenie
   Prof. Ing. Pavol Božek, CSc. (Ústav výrobných technológií MTF STU) si prevzal dňa 22.02.2017 významné ocenenie – Doctor honoris causa  
  • MTF STU v médiách
   Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:  
  • 43. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“ na pôde Materiálovotechnologickej fakulty
   V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 25. – 26. februára 2017 uskutočnil tradičný 43. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“.  
  • Prvý cestovateľský festival na MTF STU
   Pozývame vás na Prvý cestovateľský festival na MTF STU, na ktorom si pre vás traja študenti pútavou formou pripravili prezentácie zo svojich dobrodružných ciest.  
  • 3. Ples študentov Trnavy

   Aj tento rok majú ľudia v Trnave viacero možností, ako sa zabaviť v krásnych róbach či v oblekoch. No ples, na ktorom sa má možnosť zabaviť viac ako 300 študentov, je len jeden. Trnavskí študenti ani tento rok nezaháľajú a na prvú marcovú sobotu 4.3.2017 pripravili už v poradí 3. Ples študentov Trnavy v krásnych priestoroch trnavského hotela Holiday Inn.

    
 • 27.02.2017
  • Zahraničná návšteva na UVTE
   V dňoch 15. a 16. 2. 2017 sa na pôde Ústavu výrobných technológií MTF STU v Trnave uskutočnilo pracovné stretnutie riešiteľského kolektívu medzinárodného projektu aplikovaného výskumu Manunet s názvom Innovative methods of sheet metal forming tools surfaces improvement – R&D.  
  • Smútočné oznámenie
   S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že dňa 24. februára 2017 vo veku 69 rokov zomrela naša bývalá kolegyňa  
 • 23.02.2017
  • Štipendium DBU po skončení vysokej školy v Nemecku
   Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) ponúka štipendium pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním.  
 • 22.02.2017
 • 17.02.2017
  • ROZVRH V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017
    
  • Výzva „Mladí výskumníci“
   V súlade so Smernicou č. 12/2012 - N rektor STU vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov  
  • Manažér kvality-junior

   MTF STU so sídlom v Trnave v spolupráci so spoločnosťou VINCOTTE International SK&CZ s.r.o. ponúka výhradne študentom MTF STU možnosť absolvovať kurz a získať osvedčenie „Manažér kvality –junior“ za zvýhodnených finančných podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom letáku.

    
  • Výberové konanie na miesto docenta
   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta  
  • Oznam absolventom bakalárskeho štúdia v ak. roku 2016/2017
   Z dôvodu ukončenia štúdia štátnou skúškou v akad. roku 2016/2017 žiadame študentov o dôslednú kontrolu nasledovných údajov v AIS...  
  • Oznam absolventom inžinierskeho štúdia v ak. roku 2016/2017
   Pre spracovanie agendy absolventov končiacich na inžinierskom štúdiu štátnou skúškou v akademickom roku 2016/2017 žiadame študentov 2. ročníka o doručenie nasledovných podkladov...  
  • Trnavskí žiaci „študujú“ na MTF
   Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ s materskou školou Kornela Mahra 11 v Trnave prvýkrát navštívili dňa 16. februára 2017  
  • Voľný prístup k novým časopisom Royal Society of Chemistry
   Voľný prístup k novým časopisom Royal Society of Chemistry pokračuje do 31. 12. 2017. Zvýraznené sú zmeny oproti minulému roku:  
 • 15.02.2017
  • Interkultúrny manažment v praxi
   Pod záštitou pani prodekanky doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. sa dňa 13.2.2017 v priestoroch MTF STU v Trnave uskutočnila prednáška Ing. Petra Benčúrika, PhD. zo spoločnosti Slavia Capital.  
 • 14.02.2017
  • Účasť fakulty na výstave Kam na vysokú školu Trnava/Trenčín
   Na II. ročníku výstavy Kam na vysokú školu sa v stánku MTF STU so sídlom v Trnave v dňoch 31. 1. v Trnave a 1. 2. 2017 v Trenčíne zastavilo niekoľko desiatok študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímali, aké študijné programy fakulta ponúka pre nasledujúci akademický rok..  
 • 10.02.2017
  • MTF STU v médiách
   Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:  
  • Prezentácia sošiek OTO ročník 2017 na MTF – len 3 dni
   Pozývame Vás na verejnú prezentáciu sošiek "OTO" ročník 2017, ktorá bude prebiehať od 8. do 10.2.2017 v priestoroch Technologického múzea MTF STU (v budove fakulty na ul. J. Bottu 25).  
 • 08.02.2017
 • 03.02.2017
 • 02.02.2017
  • Deň otvorených dverí 2017
   Dekan fakulty pozýva študentov stredných škôl, rodičov, stredoškolských učiteľov a všetkých, ktorí majú záujem získať informácie o štúdiu na MTF STU so sídlom v Trnave v akademickom roku 2017/2018 na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 8. februára 2017 (streda).  
 • 01.02.2017
  • MTF STU v médiách
   Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:  
  • Propagácia štúdia v OC MAX
   V termíne 1.-21.2.2017 sme pripravili posterovú výstavu v Obchodnom centre Max Trnava, ktorá je zameraná na propagáciu štúdia na MTF STU.