Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Archív aktualít

 • 30.03.2020
  • MTF STU v médiách

   Prinášame vám obsah najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:

    
 • 28.03.2020
 • 26.03.2020
 • 25.03.2020
 • 24.03.2020
  • Prístup k normám - oznam pre študentov

   Na základe žiadosti STU, sprístupní ÚNMS SR  službu študentom končiacich ročníkov, v rozsahu noriem aktuálne zahrnutých v licenčnej zmluve STU – súbor STN, ktoré aj doteraz boli prístupnené cez počítače v knižniciach.

    
  • Vedecké webináre- prehľad

   Súčasná situácia neumožňuje zúčastniť sa osobne rôznych vedeckých podujatí. K vedeckej komunikácii, supportu pre publikovanie, vám poskytujeme prehľad pripravovaných webinárov určených najmä začínajúcim vedcom.

    
  • Webinár z Duševného vlastníctva

   Organizátori UVP TECHNICOM a Centrum transferu technológií pri CVTI SR pozývajú na odbornú prednášku DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO – NEHMOTNÝ MAJETOK V PODNIKANÍ, startupy, začínajúcich podnikateľov, záujemcov o podnikanie a študentov.

    
  • Poradenské centrum STU dostupné počas krízového obdobia

   Vážení študenti, v tomto zložitom období Poradenské centrum STU bude poskytovať poradenské služby formou telefonických konzultácií.

    
  • MTF STU pomáha nemocniciam

   Na výzvu iniciatívy Pomôž nemocnici sa rozhodli zareagovať zamestnanci a doktorandi MTF STU, ktorí majú na pracoviskách a doma 3D tlačiarne.

    
  • Meet The Fascination

   V priestoroch foyer T02 (MTF STU) prebehla výstava posterov študentov MTF, ktoré vznikli ako súčasť projektu Meet The Fascination, Share The Uplift v rámci predmetu Duševná hygiena s vyučujúcou Mgr. Jarmilou Blahovou.

    
  • Príkaz rektora - úplne znenie opatrení

   Rektor STU vydáva Príkaz č.1/2020  Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na Slovenskej technickej univerzite Bratislave v znení dodatkov číslo 1 a 2

    
  • Pozvánka „AUTOMOBILOVÁ JUNIOR AKADÉMIA 2020“ 24.-28. august 2020

   Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave organizuje už 5. ročník letnej akadémie v spolupráci s automobilkou Groupe PSA Slovakia, Zväzom automobilového priemyslu SR a Trnavským samosprávnym krajom.

    
  • Vyhlásenie rektorov a dekana trnavských univerzít

   Rektori trnavských univerzít a dekan MTF STU v Trnave podpísali spoločné vyhlásenie pre študentov.

    
 • 14.03.2020
  • Výzvy na projekty VEGA a KEGA

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021.

    
 • 13.03.2020
  • Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR

   Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.

    
 • 11.03.2020
 • 10.03.2020
  • SCHAEFFLER DEŇ 2020

   Na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave sa dňa 26.02.2020 uskutočnil 2. ročník akcie Schaeffler deň 2020, ktorý organizačne zabezpečovala firma Schaeffler v spolupráci s Ústavom výrobných technológií MTF.

    
 • 09.03.2020
  • Smútočné oznámenie

   S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že dňa 6. marca 2020 vo veku nedožitých 74 rokov zomrel náš bývalý kolega

    
  • Návšteva z univerzity Novi Sad

   V rámci stredoeurópskeho programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS, v deviatom  týždni tohto roku navštívil našu fakultu Dr. Dejan Mirčetić, zástupca vedúceho  Katedry logistiky Univerzity v Novom Sade, v Srbsku.

    
 • 06.03.2020
  • Opatrenia na prevenciu proti šíreniu koronavírusu (COVID-19)

   V nadväznosti na informácie, ktoré Vedenie STU zaslalo dňa 25.2.2020 všetkým zamestnancom a študentom STU a Vedenie MTF STU dňa 28.2.2020 všetkým zamestnancom a študentom MTF STU a ubytovaným v ŠD M. Uhra a vzhľadom na aktuálny vývoj šírenia koronavírusu vo svete, Vedenie MTF STU prijalo nasledujúce opatrenia

    
  • OZNAM: Prerušenie výučby na STU na 14 dní

   Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 prerušujeme na dva týždne prezenčnú výučbu. Dôrazne odporúčame študentom bývajúcim na internátoch, aby počas prerušenia prezenčnej výučby odišli domov.

    
  • OZNAM: Prerušenie prezenčnej výučby na STU bude trvať do 27. marca (vrátane)

   Usmernenie vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a nariaďuje prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej formy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.

    
  • Vinš k MDŽ

   Vážené dámy, milé kolegyne, milé študentky,

   pri príležitosti Vášho nedeľnajšieho sviatku Vám v mene „mužskej časti“ vedenia MTF STU prajeme všetko najlepšie, najmä veľa zdravia, šťastia a lásky!

    
 • 05.03.2020
  • Stretnutie riešiteľov ERASMUS+ KA2 projektu MIND

   Slovenská technická univerzita v Bratislave v zastúpení Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave pokračuje v aktívnej účasti na riešení medzinárodného projektu financovaného grantom Európskej únie v rámci schémy ERASMUS+ KA2.

    
 • 04.03.2020
 • 03.03.2020
  • H2020 projekt MTF - video

   V rámci projektu FastGrid (Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids) bolo francúzskymi partnermi vytvorené video o riešení spoločného projektu.

    
  • Excelentné tímy mladých výskumníkov-výzva STU

   Rektor Slovenskej technickej univerzity vyhlasuje výzvu ba predkladanie žiadostí v rámci Grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach STU.

    
  • Výzva na projekty – Fond SK-NIC

   Fond SK-NIC vyhlasuje výzvu pre veľké projekty 2020 : od 15. marca 2020 až do 30. apríla 2020 v oblastiach vzdelávanie v oblasti IKT, digitálna inklúzia a projekty s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

    
  • Výzva na projekty – Market 4.0

   Iniciatíva MARKET4.0 (A Multi-Sided Business Platform for Plug and Produce Industrial Product Service System) podporí projekty pre rozvoj platformy peer-to-peer marketplace for ‘plug & produce’. Projekty je možné predkladať do 28. mája 2020.

    
 • 02.03.2020
  • Mimoškolská činnosť študentov

   Fakulta ponúka študentom možnosť zapojiť sa v letnom semestri do nasledovných mimoškolských aktivít, vo forme „oddychových“ činností, projektov alebo kurzov. Ak máte záujem, napíšte prosím mail pracovníkovi uvedenému pri danej aktivite, najneskôr v pondelok 9.3. 2020.

    
  • MTF STU v médiách

   Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:

    
 • 01.03.2020
  • 10.3.2020 - Pozvánka na seminár

   UVPT si vás dovoľuje pozvať na seminár " ATRI accelerators - what we have done with them", ktorý bude dňa 10.3.2020 so začiatkom o 10:00 hod v seminárnej miestnosti UVPT.
   Prednášajúci: Ing. Pavol Noga, PhD.

    
  • Štipendium DBU v Nemecku

   Možnosť získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia.