Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Archív aktualít

 • 24.04.2020
  • Poradenské centrum - webinár pre študentov 4.6.2020

   V dôsledku aktuálnej pandémie koronavírusu COVID -19 sme všetci v novej situácii, ktorá predpokladá inú organizáciu nášho času, našich aktivít a školských povinností.

    
  • MTF STU v médiách

   Prinášame vám obsah najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:

    
 • 22.04.2020
 • 18.04.2020
  • Štipendijný program Nádvorie Kampus

   Štipendijný program Nádvorie Kampus otvoril svoj druhý ročník.  Ročný rezidenčný program ponúka šiestim aktívnym študentov z trnavských univerzít osobného mentora, priestor pre svoj projekt, večere s inšpiratívnymi hosťami či ubytovanie v cetre Trnavy na rok zadarmo.  

    
 • 15.04.2020
 • 14.04.2020
 • 11.04.2020
  • Priestor na otázky a odpovede COVID-19 vs MTF

   Aktualizované: Študenti, zamestnanci a priatelia MTF STU, vytvorili sme pre Vás priestor pre vaše otázky a odpovede k aktuálnej situácii na MTF STU v súvislosti s COVID-19.

    
 • 10.04.2020
  • Usmernenie dekana a upravený harmonogram štúdia v letnom semestri v ak. roku 2019/2020

   Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia Covid – 19 a s tým súvisiaceho obmedzenia činnosti fakulty a v nadväznosti na metodické usmernenie rektora STU,  vydal dekan fakulty Usmernenie dekana k organizácii štúdia na letný semester 2019/2020, ktoré definuje ďalší postup v dokončení aktuálneho akademického roku na MTF STU.

    
  • Výzva na projekty - patenty

   Európsky patentový úrad (EPO) zverejnil výzvu na predkladanie návrhov v oblasti výskumu duševného vlastníctva s uzávierkou 16.6.2020.

    
  • Akademická knižnica MTF – otvorená

   Oznamujeme používateľom Akademickej knižnice MTF STU, že uvoľňovanie opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu dovoľuje vrátiť sa postupne k bežnému režimu.

    
  • Monografia vo Web of Science

   Za významný prínos k zviditeľneniu MTF STU v rámci svetovej vedy v oblasti environmentalistiky a  integrovanej bezpečnosti, nepochybne patrí vedecká monografia doc. Ing. Jozefa Martinku, PhD. „ Požiarne riziko tuhých látok  a horľavých kvapalín“, ktorá bola zaradená do Web of Science.

    
  • Výzva na predkladanie žiadostí o inštitucionálne projekty 2020

   Dekan Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) STU v Bratislave so sídlom v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU na rok 2020/2021.

    
  • L'Oréal-UNESCO pre ženy vo vede 2021

   UNESCO spolu s firmou L'Oréal vyhlásili nový ročník Medzinárodnej súťaže L'Oréal-UNESCO pre ženy vo vede 2021, určenej pre vedkyne v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky.

    
  • Patenty, ÚV, autorské diela-pozvánka na webinár

   Centrum VTI SR v spolupráci s UVP TECHNICOM Vás pozývajú na online webinár na tému Patenty, úžitkové vzory, autorské diela  – ochrana vynálezov, technických riešení a autorských diel, ktorá sa uskutoční dňa 21. mája 2020 v čase 14.00 – 15.30 formou online webinára.

    
  • Začala sa realizácia významného projektu

   Slovenská technická univerzita v Bratislave – Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave je riešiteľom významného projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum

    
  • Výzva – inovácie v zváraní

   WeldGalaxy je online platforma B2B, ktorá spojí svetových kupujúcich a predajcov zváracích zariadení a spotrebného materiálu v EÚ spolu s príslušenstvom a službami. V aktuálne otvorenej výzve podporí inovátorov grantami do 100 tisíc eur. Uzávierka je 29. mája 2020.

    
  • Leštenie súčiastky pľúcneho ventilátora na MTF STU

   Z informácií tlačových agentúr sa dozvedáme, že výrobca zdravotníckej techniky Chirana Medical, a.s., Stará Turá zvyšuje výrobu pľúcnych ventilácií a to i na úkor inej výroby.

    
 • 09.04.2020
  • Výzva MŽP

   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine:

    
  • Veľkonočné sviatky

   Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky a študenti,

   dovoľte mi v mene vedenia Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave zaželať Vám nádherné a pokojné Veľkonočné sviatky

    
  • Ocenenie ESET – návrhy na nominácie

   Ocenenie ESET Science Award otvára nominácie do druhého ročníka.

    
 • 08.04.2020