Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Areál výstaviska Expo Center Trenčín bol v dňoch 24. - 25.10.2019 miestom konania 1. ročníka výstavy vysokých škôl, na ktorom sa prezentovala i MTF STU. Cieľom výstavy bola prezentácia najnovších výsledkov práce vysokých škôl a univerzít vo všetkých oblastiach ich pôsobnosti, ponuka možností a podmienok štúdia, prezentácia života na školách.
Poďakovanie za reprezentáciu a šírenie dobrého mena fakulty patrí vybraným zástupcom ústavných pracovísk MTF:

VSDC Ing. Peter Kleinedler, PhD.

UIAM Ing. Szabolcs Kováč

UMAT Ing. Henrich Suchánek, Ing. Patrik Šulhánek

UPIM Ing. Janka Mesárošová, PhD., Ing. Lukáš Jurík, PhD.

UVTE Ing. Ján Milde, PhD.

UIBE Ing. Veronika Kvorková

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.