Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 16.4.2019 sme na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave privítali prvého slovenského kozmonauta Ivana Bella.  Vzácneho hosťa a publikum privítal dekan fakulty prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.. Pred vystúpením Ivana Bellu odštartovala beseda približne 20 minútovým filmom, ktorý zobrazoval autentický záznam o lete prvého Slováka do vesmíru.

Záznam z RTVS

Ako sme sa dozvedeli z prednášky hosťa, samotnému letu do vesmíru predchádzali dlhodobé psychicky aj fyzicky náročné prípravy. 20.2.1999 je tým významným dňom, kedy rodák z Brezna spolu s ďalšími dvomi kozmonautami odštartovali let do vesmíru z kozmodromu Bajkonur v Kazachstane. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí z pobytu vo vesmíre, ktorý zahŕňal i výskumnú činnosť, napríklad pozorovanie liahnutia prepelíc v beztiažovom stave. Časť besedy patrila otázkam publika, na ktoré Ivan Bella ochotne odpovedal a v závere sa uskutočnila autogramiáda s hosťom, fotografovanie a voľné rozhovory. Privítali sme výnimočného hosťa, výnimočného človeka, ktorý má nielen rozprávačský dar, ale dokáže vzbudiť v poslucháčoch hrdosť na vlastnú krajinu. Ďakujeme za vzácnu návštevu.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.