Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Pozývame Vás na podujatie MIKULÁŠ  2018 – 1.12.2018   od 10:00  do 12:00 hod. Podujatie je určené deťom (vnúčatám) zamestnancov MTF STU.

  1. Prosíme pozvaných zamestnancov, ktorí majú deti do 15 rokov, aby potvrdili svoju účasť/neúčasť so svojimi deťmi na podujatí najneskôr do 23.11.2018.
  2. Mikulášsky balíček obdržia len prihlásení.

 

Návratky:

  1. Na sekretariátoch ústavov/vedúcich pracovísk sú návratky na prihlásenie, ktoré je potrebné potvrdiť najneskôr do 23.11.2018. Divadelné predstavenie pre deti bude hradené z prostriedkov sociálneho fondu, ktoré podlieha zdaneniu a odvodovým povinnostiam. Ak sa prihlásený zamestnanec podujatia nezúčastní, je potrebné najneskôr do 27.11.2018 prihlásenie zrušiť.
  1. Na podujatí môže byť vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk)-v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.