Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oddelenie zahraničných projektov Vás pozýva na celofakultné pracovné stretnutie k zahraničným projektom dňa 12.03.2018 o 11:00 hod. v zasadačke dekana, na ktorom budú prezentované aktuálne témy programu EÚ HORIZONT 2020 národnou koordinátorkou pre tento program.

Pozvanie na stretnutie prijali experti pre H2020 z CVTI SR – menovite:

  1. p. Iveta Hermanovská – národná koordinátorka NCP pre Horizont 2020 a expertka pre Európsku radu pre výskum, pre akcie Marie Curie Skłodowska, pre zdravie, demografické zmeny a kvalitu života,
  2. p. Nataša Hurtová – expertka pre potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo, pre šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti i pre EURATOM,
  3. p. Dušan Janičkovič – expert pre nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, modernú výrobu a spracovanie.

 

Každý, kto má záujem sa zúčastniť tohto stretnutia,  prosím zaregistrujte sa  z dôvodu organizačného zabezpečenia: REGISTRÁCIA (http://h2020.cvtisr.sk/registracia-na-seminar-h2020.html?page_id=2515)

 

Bližšie informácie Vám poskytneme na Oddelení zahraničných projektov (ZAP), prípadne  e-mailom na adrese miriam.sefcikova@stuba.sk.

 

Tešíme sa na stretnutie!