Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Národné kariérne centrum pozýva študentov najmä 5. ročníka na veľtrh práce JobSpott 2019, ktorý sa uskutoční v stredu 13.11.2019 v priestoroch Mestskej športovej haly na Rybníkovej ulici v Trnave (v čase od 8.30 do 17.00h). JobSpoTT je najväčší veľtrh práce v regióne Trnavy a širšom okolí. Organizátori uvádzajú, že tento veľtrh prináša návštevníkom podujatia nielen informácie o voľných pracovných miestach, platoch a benefitoch ale aj prehľad o zamestnávateľoch, ich kultúre, či nových technológiách, ktoré využívajú. Na veľtrhu sa predstavia miestne a medzinárodné firmy, ktoré ponúkajú pracovné príležitosti v trnavskom, nitrianskom a bratislavskom kraji a v okolí. Viac informácií na stránke organizátora: https://jobspott.sk/

Medzi vystavovateľmi bude zastúpená i naša fakulta, odbornú garanciu prezentácie MTF STU zabezpečia:

UIAM - Ing. Martin Bartoň
UVTE - Ing. David Michal, Ing. Daniela Šuryová
UPIM - Bc. Veronika Sabolová
UIBE - Ing. Veronika Kvorková

Na podujatí bude vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk), na sociálnych sieťach fakulty a môže byť použitá na propagačné tlačoviny MTF STU. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený, oznámte túto skutočnosť fotografovi podujatia.