Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Už tradične sa 13.4. 2010 uskutočnil 14. Seminár  Esab na pôde MTF STU, ktorého organizátormi boli fy. ESAB, MTF STU so sídlom v Trnave a Slovenská zváračská spoločnosť. Obsahove bol seminár zameraný v prednáškovej časti na zváranie v energetike, zváranie v automobilovom priemysle ,ako aj na otázky zvárania moderných materiálov. V praktickej časti boli prezentované najnovšie výrobky fy ESAB. Seminára sa mimo študentov a učiteľov MTF STU zúčastnilo 162  účastníkov  z celého Slovenska.