Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 26. a 27. apríla 2018 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave uskutočnilo finále 15. ročníka súťaže určenej študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania Siemens Young Generation Award 2018 s témou „Digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby“ a „Dômyselné riešenia pre železničnú dopravu“.

Prvý deň finalisti prezentovali svoje práce pred odbornou porotou, ktorá pracovala v zložení:

 • Ing. Michal Kopča (Siemens s.r.o.) – predseda
 • Doc. Ing. Michal Kopček, PhD. (SKARTEK, s.r.o.) – člen
 • Ing. Martin Neštický, PhD. (UIAM MTF STU) – člen
 • Ing. Rastislav Kušpal (Siemens s.r.o.) – člen
 • Ing. Martin Hudaček (Siemens s.r.o.) - člen

Do súťaže sa zapojilo 26 škôl z celého Slovenska a do finále v sekcii „Digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby“ bolo vybraných 10 prác zo stredných škôl:

 • SOŠE Gbely;
 • SOŠ technická Michalovce;
 • SPŠSaE Nitra;
 • SPŠ Myjava;
 • TA Spišská Nová Ves;
 • SPŠE Prešov;
 • SOŠ polytechnická Zlaté Moravce;
 • SOŠ Rožňava;
 • Spojená škola Tvrdošín;
 • SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica.

V sekcii „Dômyselné riešenia pre železničnú dopravu“ súťažila SPŠD z Trnavy.

Druhý deň sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celej súťaže v aule T-201 pred zástupcami firmy Siemens, s.r.o., dekanom MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefom Peterkom, prorektorom STU Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliverom Moravčíkom, p. Michalom Mühlom zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ostatnými súťažiacimi, hosťami a zástupcami médií.

Jednotliví výhercovia a udelené ceny:

 • Hlavná cena súťaže „Siemens Young Generation Award 2018“ – Juraj Kekelák, Spojená škola Tvrdošín;
 • Cena MTF STU – Filip Maťašovský, SOŠ technická Rožňava;
 • Cena Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry – Martin Hricov, Ján Škvara, SPŠ elektrotechnická Prešov;
 • Cena ATP Journalu – Samuel Laco, Matúš Dankanin, SOŠ technická Michalovce;
 • Cena magazínu Quark – Frederik Krištof, Kristián Klofáč, SPŠ Myjava.

Organizáciu podujatia zabezpečili: Siemens, s.r.o. a Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky MTF STU.

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.