Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v spolupráci so Sekciou sociológie organizácie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV organizuje vedecký seminár s názvom "Managing Generations", ktorý bude zameraný na problematiku interakcie štyroch generácií zamestnancov, ktoré sa v
súčasnosti vyskytujú v pracovnom prostredí podnikov aj na trhu práce. Vedecký seminár je organizovaný  v rámci riešenia výskumnej úlohy "Vplyv koexistencie rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť organizácií".

Seminár sa uskutoční dňa 15. novembra 2017 v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Rámcový program a bližšie informácie pre účastníkov nájdete v pozvánke. 

Pozvánka

Návratka