Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach pozýva študentov doktorandského štúdia na  "Konferenciu doktorandov Novus Scientia 2018".

Termín a miesto konania: 17. – 18. 1. 2018, Herľany.


Konferencia sa bude konať pod záštitou dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc.

Je zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu doktorandov strojníckych fakúlt a im príbuzných fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Poskytuje študentom doktorandského štúdia prezentovať výsledky ich vedeckého bádania, diskutovať o nich v širšom kontexte, nadviazať spoluprácu medzi pracoviskami a jednotlivcami s príbuzným výskumným zameraním a skvalitniť tak vedecké bádanie na úrovni doktorandského štúdia.

 

Online registrácia: do 30.11.2017
Zasielanie príspevku v elektronickej forme: 31.12.2017
Úhrada konferenčného poplatku: do 10.01.2018.

Viac informácií http://www.sjf.tuke.sk/km/NovusScientia/index.html