Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Program 18.12.2017
10.00 hod    Slávnostný príhovor - dekan fakulty
10.15 hod    Slávnostný príhovor predsedu Akad. senátu
10.30 hod    Oceňovanie zamestnancov MTF
10.45 hod    Oceňovanie študentov
11.00 hod    Kultúrne vystúpenie
11.30 hod    Pozvanie na vianočnú kapustnicu
16.00 hod    Ukončenie podujatia

Spoločenské podujatie bude hradené z prostriedkov sociálneho fondu, ktoré podlieha zdaneniu a odvodným povinnostiam. Ak sa prihlásený zamestnanec tohto podujatia nezúčastní, je potrebné najneskôr 3 dni pred konaním akcie prihlásenie zrušiť.

Prosíme pozvaných zamestnancov o nahlásenie účasti/neúčasti do 13.12.2017 na sekretariáte Vášho ústavu, prípadne u vedúceho Vášho pracoviska.