Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan MTF STU Prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. pozýva všetkých zamestnancov a interných doktorandov na spoločné podujatie VIANOCE MTF 2018 dňa 18.12.2018 od 11:30 hod.

Vedenie MTF vyhlasuje súťaž o najlepší vianočný koláčik – jednoducho prineste Vami vyrobený koláčik a porota vyhlási výsledky Vašej zručnosti. Tak sa pochváľte a my ostatní s radosťou ochutnáme. Počas spoločného stretnutia Vás čaká príležitosť na vianočné fotenie; pripravíme pre vás rekvizity, ktoré vás vianočne zmenia a máte fotopamiatku  do albumu. Budete počuť koledy, ale aj iné uchu lahodiace tóny, o ktoré sa postarajú hudobné čísla v programe. Kapustnica bude s obsluhou... ale akou, to uvidíte.

Príďte, zabavte sa a prežime tento deň spoločne nielen v sviatočnej,

ale i priateľskej a neformálnej nálade.

Program:

Otvorenie, príhovor dekana MTF, príhovor predsedu AS MTF

Oceňovanie pracovníkov pôsobiacich 25 rokov na MTF STU

Kultúrny program

Vianočné posedenie

  • Občerstvenie
  • Vyhlásenie súťaže o najlepší vianočný koláčik
  • Vianočné fotenie
  • Vystúpenie folklórneho súboru Trnafčan počas vianočného posedenia
  • Veselá vianočná kapustnica
  • Zábava pokračuje

 

Vážení kolegovia,

kvôli organizačným potrebám, prosíme záujemcov o súťaž o Najlepší vianočný koláčik, aby svoj záujem nahlásili prostredníctvom sekretariátu ústavov a pracovísk do piatku 14.12.2018.

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné:

  • koláčiky priniesť na vhodnom podnose v dostatočnom počte (cca 20ks).
  • podnos (označený celým menom) sa odovzdá 12.2018 ,na označenom mieste o 10.00 v jedálni

Koláčik bude vyberať špeciálna komisia. Vyhodnotenie bude vyhlásene v čase pred podávaním vianočnej kapustnice. Hlavnou výhrou bude 2x celodenný vstup do RELAX AQUA +SPA v Trnave. Po súťaži budú koláčiky ponúknuté ďalším záujemcom o ochutnanie.

Zároveň prosím sekretariáty ústavov (vedúcich oddelení) o spoluprácu pri nahlasovaní záujemcov o túto súťaž.Zoznam prihlásených (meno,priezvisko) prosím pošlite e-mailom na: jana.boskovska@stuba.sk do 14.12.2018.

 

Návratky:

  1. Na sekretariátoch ústavov/vedúcich pracovísk sú návratky na prihlásenie, ktoré je potrebné potvrdiť najneskôr do 7.12.2018. Spoločenské posedenie bude hradené z prostriedkov sociálneho fondu, ktoré podlieha zdaneniu a odvodovým povinnostiam. Ak sa prihlásený zamestnanec podujatia nezúčastní, je potrebné najneskôr do 13.12.2018 prihlásenie zrušiť.
  2. Na podujatí môže byť vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk)-v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.