Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Harmonogram Vianoce

Amos klub

8:00     Vianočná kvapka krvi na MTF (ešte stále je možná registrácia).

Veľká aula

10:00   Otvorenie, príhovor dekana MTF, príhovor predsedu AS MTF.

10:15   Oceňovanie pracovníkov pôsobiacich 25 rokov na MTF STU.

10:30   Kultúrny program (Cantica Nova).

Jedáleň

11:00   Vianočné prekvapenie na uvítanie.

11:30   Obed, debaty v kuloároch.

13:00   Tóny pre vianočnú náladu, gitara a spev Graeme Mark Donaldson

            „Smiem prosiť?“ cíťte sa príjemne a kľudne si s nami zatancujte.

14:30  Občerstvenie.

15:00  Hudobné všeličo (naživo, zmes pohodových aj rockových skladieb, T-31, vstup

            voľný pre okoloidúcich).

16:00  Trnafská Cimbalofka alebo ľudová hudba nesmie k dobrej nálade na MTF chýbať

17:00   Vianočná kapustnica, podáva vedenie fakulty ;-) .

18:00   Vyhodnotenie súťaže o najlepší vianočný koláčik, tradične víťaz preberie poukaz

            na relaxáciu z rúk pána dekana (cena venovaná vedením fakulty).

20:00  Predpokladaný koniec oficiálnej časti akcie, zábava však pokračuje, kým sa

            budete baviť.

Počas celej doby akcie budú pre Vás pripravené dve scény pre vianočné fotenie.

 

Organizačné pokyny:

Súťaž o Najlepší vianočný koláčik 

  • svoj záujem o zapojenie nahláste prosím prostredníctvom sekretariátu ústavov a pracovísk do piatku 9.12.2019. Koláčiky je potrebné priniesť na vhodnom podnose v dostatočnom počte (cca 20ks). Podnos (označený celým menom) sa odovzdá 19.12.2019 na označenom mieste o 10.00 v jedálni. Koláčik bude vyberať špeciálna komisia. Vyhodnotenie bude vyhlásené o 18.00, hlavnou výhrou bude relaxačný poukaz (cena venovaná vedením MTF STU). Po súťaži budú koláčiky ponúknuté ďalším záujemcom o ochutnanie.

Vianočná kvapka krvi na MTF

Možnosť Návratky:

  • Na sekretariátoch ústavov/vedúcich pracovísk sú návratky na prihlásenie, ktoré je potrebné potvrdiť najneskôr do 9.12.2019. Spoločenské posedenie bude hradené z prostriedkov sociálneho fondu, ktoré podlieha zdaneniu a odvodovým povinnostiam. Ak sa prihlásený zamestnanec podujatia nezúčastní, je potrebné najneskôr do 13.12.2019 prihlásenie zrušiť.

 

Na podujatí môže byť vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk), na sociálnych sieťach fakulty. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený, oznámte to fotografovi.