Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Organizačné pokyny:

Súťaž o Najlepší vianočný koláčik 

  • svoj záujem o zapojenie nahláste prosím prostredníctvom sekretariátu ústavov a pracovísk do piatku 9.12.2019. Koláčiky je potrebné priniesť na vhodnom podnose v dostatočnom počte (cca 20ks). Podnos (označený celým menom) sa odovzdá 19.12.2019 na označenom mieste o 10.00 v jedálni. Koláčik bude vyberať špeciálna komisia. Vyhodnotenie bude vyhlásené o 18.00, hlavnou výhrou bude relaxačný poukaz (cena venovaná vedením MTF STU). Po súťaži budú koláčiky ponúknuté ďalším záujemcom o ochutnanie.

Možnosť Návratky:

  • Na sekretariátoch ústavov/vedúcich pracovísk sú návratky na prihlásenie, ktoré je potrebné potvrdiť najneskôr do 9.12.2019. Spoločenské posedenie bude hradené z prostriedkov sociálneho fondu, ktoré podlieha zdaneniu a odvodovým povinnostiam. Ak sa prihlásený zamestnanec podujatia nezúčastní, je potrebné najneskôr do 13.12.2019 prihlásenie zrušiť.

 

Na podujatí môže byť vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk), na sociálnych sieťach fakulty. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený, oznámte to fotografovi.