Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 2.-8. marca 2020 vyhlásila Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc  21. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Akademická knižnica MTF STU Vás pozýva na Týžden knihy v dňoch 2.-6. marca 2020  s týmto programom počas celého týždňa:

 

2.3. 2020:

Možnosti zvyšovania h-indexu vyhľadávanie citácií vo Web of Science a Scopus na neindexované záznamy, úpravy nesprávne citovaných publikácií vo Web of Science a Scopus s vytvorením citačnej siete, Publons  a iné. Prednáša: Mgr. Alena Václavová, Miesto a čas konania: T-32 (prízemie T-pavilónu), 10:00 – 11:00

 

3. 3. 2020:

On-line normy v študovni Akademickej knižnice praktické ukážky z vyhľadávania noriem v študovni Akademickej knižnice. Sprievodca: Zuzana Fančovičová/Katarína Borončová, Miesto a čas konania: študovňa Akademickej knižnice, 10:00 – 11:00

 

4. 3. 2020:

Publikačná etika - zvyšovanie povedomia etiky vedeckej práce. Príspevok k téme: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. Miesto a čas konania: študovňa Akademickej knižnice, 10:00 – 11:00

 

5. 3. 2020:

Publikácie v hodnotiacich procesoch evidencia publikácií v CREPČ a ich hodnotenie. Prednáša: PhDr. Ľudmila Hrčková/ Mgr. Alexandra Barányiová – CVTI SR, CREPČ. Miesto a čas konania: T-32 (prízemie T-pavilónu), 10:00 – 11:00

Predajná výstava odborných kníh Slovart G.T.G., s.r.o. Miesto a čas konania: študovňa Akademickej knižnice, 9:00 – 16:00

 

6. 3. 2020:

CitacePRO - Nástroje na automatické generovanie a správu citácií. Prednáša: Mgr. Alena Václavová, Miesto a čas konania: T-32 (prízemie T-pavilónu, 10:00 – 11:00

 

Počas celého týždňa:

 • Výmenná burza kníh – počas celého týždňa
  Prineste knihy, ktoré ste dočítali a zoberte si, ktoré ešte nepoznáte. Na konci týždňa odnesieme zostávajúce kníh do charitatívnych spolkov.  Miesto: foyer T-pavilónu
 • Prieskum spokojnosti so službami Akademickej knižnice- počas celého týždňa
  Zapojte sa do prieskumu a vložte svoje návrhy do pripravených boxov vo výpožičkách knižnice. Zaujíma nás, čo by ste chceli zlepšiť, čím vám môžeme pomôcť, ale i to, čo sa vám nepáči. Žiadne formuláre, píšte sami. Miesto: výpožičky Akademickej knižnice č.dv. 18
 • Knižnica bez poplatkov- počas celého týždňa
  Odpustenie upomienok za oneskorené vrátenie kníh po celý týždeň.
 • Knižné záložky na  želanie - počas celého týždňa
  Vyrobíme Vám knižné záložky s Vaším menom alebo textom podľa Vášho želania.