Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Prof. Ing. Miloš Čambál, Csc. Vás pozýva na Otvorenie telocvične MTF STU, ktoré sa uskutoční 20.11.2019 (o 13.00 h).
Miesto konania: Oddelenie akademického športu - Telocvičňa, MTF STU (Ulica Jána Bottu č. 2781/25, Trnava).
Počas podujatia bude prebiehať exhibičný futbalový zápas (študenti vs. zamestnanci) a k dispozícii bude tiež možnosť využitia športovísk (posilňovňa, plaváreň).

Vstup iba v čistej športovej obuvi, ktorá nerobí šmuhy. Ďakujeme.

Na podujatí môže byť vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk), na sociálnych sieťach fakulty a môže byť použitá na propagačné tlačoviny MTF STU. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený, oznámte to fotografovi.